Przeskocz do treści

Pielgrzymka maturzystów na Jasna Górę

W poniedziałek 8.10.2018r. maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy udali się w pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Podczas pielgrzymki towarzyszyła nam Dyrekcja szkoły : p. Jolanta Tomczyk, p. Anna Łukaszczyk, p. Urszula Tomala – Kujat oraz wychowawcy : p. Beata Kotlarz, p. Natalia Załucka, p. Agnieszka Cebula oraz ks. Marcin Korzeniowski.
Ogromnym zaszczytem był fakt, że już kolejny rok to nasza szkoła przygotowywała oprawę słowno – muzyczną, przygotowaną pod kierunkiem Wychowawców, Księdza, a także Pani Marioli Kuźmy.
Podczas pielgrzymki, nie tylko umocniliśmy swoją wiarę, ale także zawierzyliśmy Maryi czas przygotowań do egzaminu dojrzałości, jego pomyślne zdanie i wybranie właściwej drogi życiowej. Dzięki temu wyjazdowi, każdy z nas uświadomił sobie, jak ważne jest to Sanktuarium dla każdego człowieka. Zostaliśmy również zainspirowani do pozytywnych działań i głębszej wiary poprzez konferencję przeprowadzoną przez Ks. dr Wojciecha Bartkowicza – Rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Pragniemy serdecznie podziękować za możliwość pielgrzymowania na Jasną Górę Rodzicom, Dyrekcji, Wychowawcom, Pani Marioli Kuźmie, Księdzu Marcinowi oraz Zofii Kosatce, która wspomagała naszą oprawę muzyczną.
Teraz prosimy o modlitwę w naszej intencji – o pomyślnie zdaną maturę i dobry wybór przyszłej drogi życiowej.

W imieniu maturzystów 2018/2019 - Julia Łaski